Love-compass-logo-300
Kehtivad alates 19.03.2023

1.ÜLDTINGIMUSED

1.1 Käesolevad LoveCompass e-poe (edaspidi: e-pood) müügitingimused (edaspidi: tingimused) kehtivad LoveCompass e-poest ostmisel internetiaadressilt lovecompass.eu. Kauba müüja on Armastuse Puudutus OÜ (edaspidi: müüja), aadress Kopli 98, Tallinn 11711, registrikood 14337105, tel +372 53 787 230, e-posti aadress [email protected]. Tingimused kehtivad kõigi isikute (edaspidi: klient) ja müüja vahel LoveCompass e-poe vahendusel kauba ostmisel tekkivate õigussuhete kohta. 1.2 Müüjal on õigus ühepoolselt tingimusi muuta ja täiendada, avaldades uued tingimused internetiaadressil lovecompass.eu/muugitingimused. Kui klient esitas tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse kliendi ja müüja õigussuhtele tellimuse esitamise ajal kehtinud tingimusi. 1.3 Kliendil on võimalik enne ostu sooritamist tingimused salvestada, printida ja vajaduse korral taasesitada ning klient nõustub e-poest ostu sooritamisel tingimustes sätestatuga. 1.4. Tingimustele lisaks kohaldatakse e-poest ostu sooritamisele Eesti Vabariigis kehtivaid õigusakte.

2. TELLIMUSE ESITAMINE

2.1. Klient valib e-poest välja soovitud kaubad ja lisab need ostukorvi. 2.2. Osturkorvis broneeritakse iga kaup eraldi 60 minutiks. 2.3. Klient kinnitab ostukorvi ja tasub kauba eest müüja poolt pakutud maksekeskkondades. Klient kontrollib enne arve tasumist, et arves toodud andmed vastavad kliendi tegelikule soovile. 2.4. Pärast kauba eest tasumist tuleb kliendil vajutada lingile “Tagasi kaupmehe juurde”. 2.5. Tellimuse ja makse kättesaamise kohta saadab müüja kliendile automaatse e-kirja. 2.6. Veebipoes sooritatud tellimusi käsitletakse tööpäevadel E-R 9.00-18.00.

3. KAUBA HIND, MAKSEVÕIMALUSED

3.1. Kõik LoveCompass e-poes müüdavate kaupade hinnad on näidatud eurodes ning sisaldavad käibemaksu. 3.2. Klient tasub tellimuse eest ettemaksuna kauba müügihinna täies ulatuses. Tasumine toimub väljaspool e-poodi Maksekeskus AS turvalises keskkonnas. Müüjal puudub ligipääs kliendi panga ja krediitkaardi andmetele. 3.3. Kauba eest saab tasuda LoveCompass e-poe veebikeskkonnas näidatud viisidel. Tellimuse maksumusele võib lisanduda teenustasu vastavalt kliendi ja panga- või krediitkaardi väljastaja vahel sõlmitud lepingule.

4. KLIENDI ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

4.1. Müüja töötleb kliendi poolt e-poes sisestatud isikuandmeid (sh nimi, telefoninumber, aadress, e-posti aadress) eelkõige tellimuse täitmiseks vastavalt müüja andmekaitsetingimustele.

5. KAUBA TAGASTAMINE, LEPINGUST TAGANEMINE, TAGASIMAKSED

5.1. Kliendil on õigus põhjust esitamata lepingust taganeda 14 kalendripäeva jooksul alates kauba kättesaamisest. 5.2. Kauba tagastamiseks peab klient täitma kauba ostust taganemise avalduse ning edastama see aadressile [email protected] 5.3. Klient on kohustatud taganemisõiguse kasutamisel tagastama kauba müüjale hiljemalt 14 päeva jooksul arvates taganemisavalduse esitamisest. 5.4. Tagastamisega seotud otsesed kulud kannab klient. 5.5. Juhul, kui klient on tehingust taganenud, tagastab müüja kliendile ostusumma arvestades müügitingimustes sätestatud erisusi koos kohaletoimetamise tasuga viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 kalendripäeva jooksul taganemisavalduse jõudmisest müüjale. Tagasimakse tehakse samale arvelduskontole, millelt ostu eest tasuti. 5.6. Kinkekaardi ja mängule/koolitusele/üritusele ostetud pileti eest raha ei tagastata. Mängu/koolituse/ürituse aega on soovi korral võimalik hiljemalt nädal enne mängu/koolituse/ürituse toimumist ümber vahetada samaväärse või kallima mängu/koolituse/ürituse vastu vabade kohtade olemasolul. Hilisema teavitamise korral mängu/koolituse/ürituse aega ei muudeta, välja arvatud juhul, kui hilisem teavitamine on tingitud osaleja ootamatust haigestumisest.

6. KAUBA VAHETAMINE

6.1. Kliendil on õigus e-poest ostetud kaupa ümber vahetada. 6.2. Kauba vahetamiseks peab klient täitma kauba vahetamise avalduse ning edastama see aadressile [email protected].

7. PRETENSIOONIDE ESITAMINE JA VASTUTUS

7.1. Kliendil on soovitatav esitada pretensioon e-posti teel aadressile [email protected]. Pretensioonis tuleb märkida kliendi nimi ja kontaktandmed, pretensiooni esitamise kuupäev, esitatava nõude sisu ning lisada ostu tõendav dokument. Müüja vastab kliendi kaebusele e-posti teel 15 päeva jooksul. 7.2. Müüja ei vastuta tellimuse täitmisel kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tekkiva kahju või mis tahes muude tagajärgede eest, sealhulgas kohaletoimetamise viivituse eest, kui see on tingitud asjaoludest, mida müüjal ei olnud võimalik mõjutada. 7.3. Müüja ja kliendi vahel tekkivad vaidlused lahendavad pooled läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on kliendil õigus pöörduda Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametisse (Pronksi 12 Tallinn 10117, https://www.ttja.ee) ja Tarbijavaidluste komisjoni (Pronksi 12 Tallinn 10117, http://www.komisjon.ee) vaidluse kohtuväliseks lahendamiseks või Harju Maakohtusse. Lisaks on kõikidele klientidele avatud e-kauplejatega tekkinud kaebuste lahendamiseks Euroopa Liidu elektrooniline keskkond ODR-platvorm (Online Dispute Resolution ehk veebipõhine vaidluste lahendamine) aadressil http://ec.europa.eu/odr